Prawo Przyciągania Jak działa najpotężniejsze prawo wszechświata

Prawo Przyciągania – Jak działa najpotężniejsze Prawo Wszechświata

Co to jest Prawo Przyciągania

“Jak działa najpotężniejsze Prawo Wszechświata? 

Każda myśl wibruje. Każda myśl wysyła sygnały. Każda myśl przyciąga odpowiedni sygnał, który jest odpowiedzią na nią. Ten proces nazywamy Prawem Przyciągania.

Prawo Przyciągania mówi: “Podobne przyciąga podobne”

Zasadę tę możesz zrozumieć, kiedy włączasz radio i nastrajasz je na odpowiednią częstotliwość. Nie spodziewasz się, że usłyszysz muzykę, która jest emitowana na częstotliwości 101 FM, jeśli twój odbiornik jest nastawiony na częstotliwość 98,6 FM.
 
Rozumiesz, że częstotliwości sygnałów radiowych muszą sobie odpowiadać. Na tym polega Prawo Przyciągania.
Z poziomu twych doświadczeń startują „wibracyjne rakiety” twych pragnień. Musisz odnaleźć właściwą, wibracyjną harmonię z tymi pragnieniami, aby osiągnąć ich realizację.
warsztaty jogi na teneryfie

Prawo Przyciągania: Czemu poświęcasz najwięcej swoją uwagę?

Dając swoją uwagę dowolnej rzeczy, powodujesz emisję wibracji. Wibracje, które stwarzasz, stają się twoimi prośbami, czyli punktami przyciągania.
 
Jeżeli istnieje coś, czego pragniesz, a jeszcze nie posiadasz, wystarczy, że dasz temu swoją uwagę, a dzięki Prawu Przyciągania przyjdzie to do ciebie. Kiedy bowiem myślisz o rzeczy lub doświadczeniu, którego pragniesz, tworzysz określoną wibrację, a wtedy – na zasadzie działania Prawa – ta rzecz lub doświadczenie muszą przyjść do ciebie.
 
Jednak – z drugiej strony – jeżeli istnieje coś, czego pragniesz, a czego nie masz w chwili obecnej – i jeżeli położysz akcent na aktualny stan braku, to wówczas Prawo Przyciągania będzie działać wibracyjnie na rzecz realizacji tego stanu niedostatku. W rezultacie będziesz pozbawiony tego, czego pragniesz. Na tym właśnie polega działanie Prawa.
CUD warsztaty rozwojowe na teneryfie

Prawo Przyciągania: Skąd mam wiedzieć, co przyciągam?

Kluczem do tego, by to, czego pragniesz, stało się twoim rzeczywistym doświadczeniem, jest osiągnięcie wibracyjnej harmonii z tym właśnie pragnieniem.
 
Najprostszym sposobem osiągnięcia tej wibracyjnej harmonii jest wyobrażenie, że już to posiadasz; założenie, że to doświadczenie już stało się twoim udziałem.
 
Myśli swoje skieruj ku radości, jaka pojawia się w związku z zaistnieniem tego doświadczenia. Kiedy podtrzymujesz te myśli i zaczynasz w konsekwentny sposób tworzyć odpowiednie wibracje, stwarzasz przestrzeń, w której może pojawić się upragnione przez ciebie doświadczenie.
 
Jeżeli zwracasz uwagę na swoje uczucia, będziesz mógł w prosty sposób stwierdzić, czy swoją energię przeznaczasz na realizację pragnienia, czy też raczej koncentrujesz się na braku i niedostatku.
 
Kiedy twoje myśli wibracyjnie synchronizują się z pragnieniem, czujesz się dobrze. Twoje emocje będą wyrażać zadowolenie, nadzieję, ożywienie, radość.
 
Kiedy jednak przywiązujesz swoją uwagę do niedostatku, do braku – twoje emocje przyjmują postać pesymizmu, obaw, zniechęcenia, złości, poczucia braku bezpieczeństwa, depresji.
 
Kiedy staniesz się świadomy swoich emocji, zawsze będziesz wiedział, w jaki sposób masz postępować z przyzwalającą częścią twego Twórczego Procesu. Będziesz też rozumiał, dlaczego rzeczy mają się w określony sposób. Uczucia staną się dla ciebie wspaniałym systemem naprowadzającym. Jeżeli będziesz słuchał swoich emocji, będziesz w stanie podążać ku wszystkiemu, czego pragniesz.
Otrzymujesz to, o czym myślisz, niezależnie od tego, czy chcesz tego, czy nie!
 
Prawo Przyciągania co to jest

Jak działa Prawo Przyciągania?

Dzięki potężnemu Uniwersalnemu Prawu Przyciągania przyciągasz do siebie istotę tego, o czym głównie myślisz. Jeżeli więc myślisz głównie o rzeczach, których pragniesz, te rzeczy manifestują się w twoim życiowym doświadczeniu. Na tej samej zasadzie, jeżeli myślisz głównie o tym, czego nie chcesz, te rzeczy również się manifestują.
 
O czymkolwiek myślisz, jest to planowanie przyszłych wydarzeń. Kiedy doceniasz, wtedy też planujesz. Kiedy zamartwiasz się, również planujesz (martwienie się jest używaniem własnej wyobraźni w celu tworzenia czegoś, czego nie chcesz).
Każda myśl, każda idea, każda Istota, każda rzecz jest wibracją. Kiedy więc skupisz na czymś swoją uwagę, nawet przez krótki czas, wibracje twojej Istoty zaczynają odzwierciedlać wibracje tego, czemu dajesz uwagę. Im bardziej o tym myślisz, tym bardziej tym wibrujesz, tym bardziej to przyciągasz. Ten proces przyciągania trwa do momentu, aż stworzysz odmienną wibrację.
 
Kiedy stworzysz odmienną wibrację, będą do ciebie przyciągane rzeczy, które są zgodne z tą wibracją. Kiedy zrozumiesz Prawo Przyciągania, nigdy nie będziesz zaskoczony przez cokolwiek, co pojawi się w polu twego doświadczenia. Zrozumiałeś bowiem, że to ty osobiście zaprosiłeś na scenę swego życia każdy fragment tego doświadczenia. A uczyniłeś to poprzez własny proces myślenia. Nic nie może pojawić się w twym życiowym doświadczeniu bez twego zaproszenia.
 
Zaproszenia dokonujesz przez własny proces myślenia.
 
Ponieważ nie istnieją wyjątki, odbiegające od potężnego Prawa Przyciągania, można je łatwo pojąć. Kiedy zrozumiesz, że otrzymujesz to, o czym myślisz, a jednocześnie – co jest równie ważne – kiedy staniesz się świadomy swoich myśli – wtedy będziesz w stanie sprawować całkowitą kontrolę nad swoimi doświadczeniami”.
 
– Esther i Jerry Hicks

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *